Adatkezelési tájékoztató

Horváth-Zsikó Gréta egyéni vállalkozó weboldalán alkalmazott adatvédelmi elvek

Horváth-Zsikó Gréta egyéni vállalkozó elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Számára, valamint üzletmenete bonyolításához fontos, az Ön személyes adatainak védelme és bizalmas kezelése, összhangban az érvényes titoktartási, adatvédelmi és adatbiztonsági törvényekkel. Reméljük, az alábbiakban kifejtett információk segítségére lesznek abban, hogy megértse, hogy Horváth-Zsikó Gréta egyéni vállalkozó, milyen információkat gyűjthet össze, azokat milyen módon használja és védi, és kivel oszthatja meg.

Személyes adatok

Weboldalán keresztül Horváth-Zsikó Gréta ev. nem gyűjt Önről semmilyen a személyével kapcsolatba hozható információt (pl.: név, cím, telefonszám vagy e-mail cím („személyes adatok”)), hacsak Ön önként úgy nem dönt, hogy azt számára biztosítja (pl. regisztráció, felmérés útján). Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatai birtokába jussanak, kérjük, ne adja meg azokat számára.

Ha Ön személyes adatokat biztosít számára, ezt kizárólag az adatok megadásakor megjelölt célra, így különösen arra használja, hogy megkeresésére válaszoljon, rendelését feldolgozza, vagy bizonyos számla információkhoz hozzáférést biztosítson Önnek. Ezen kívül, az Önnel, mint megbízóval való kapcsolat fenntartása érdekében:

  • tárolhat és feldolgozhat személyes adatokat annak érdekében, hogy jobban megértse az Ön üzleti igényeit, valamint, hogy lássa, hogyan javíthat termékein és szolgáltatásain; vagy
  • felhasználhatja a személyes adatokat arra, hogy egy az Ön üzleti igényeinek megfelelő ajánlattal kapcsolatban megkeresse Önt, vagy online felméréseket folytasson le ügyfelei igényeinek és profiljának jobb megértése érdekében.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatait az Önnel, mint vásárlóval való kapcsolat fenntartása érdekében (főként direkt marketing, vagy piackutatás) felhasználja, tiszteletben fogja tartani döntését.

A Horváth-Zsikó Gréta ev. a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

  • személyes adatot csak az Ön hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezel,
  • az adatkezelés minden esetben csak a megadott célból lehetséges,
  • csak olyan adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas (pl: név, lakcím, email cím stb.)
  • tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról, módjáról, időtartamáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni ill. feldolgozni,
  • a személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag akkor továbbíthatja, ha ahhoz Ön hozzájárult,
  • minden szükséges és lehetséges intézkedést megtesz az adatok védelme és jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében,
  • az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályok – különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Info. törvény) valamint az 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről – előírásainak figyelembevételével jár el.

Automatikusan gyűjtött nem személyes adat

Amikor Ön weboldalát meglátogatja, automatikusan (azaz nem regisztráció útján) hozzájuthat személy szerint nem azonosítható információkhoz (pl. az Ön internet böngészőjének típusa, a gépen használt operációs rendszer, annak a weboldalnak a domain neve, ahonnan Ön érkezett, a látogatások száma, az átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak). Ezt az információt felhasználhatja és megoszthatja üzleti partnereivel világszerte, annak érdekében, hogy weboldala használhatóságát felmérje, és azok tartalmát javítsa.

„Cookies”

Az Ön számítógépén automatikusan elhelyezett információ. Amikor Ön megtekinti weboldalát, információt tárolhat el az Ön számítógépén, egy „cookie” formájában, annak érdekében, hogy következő látogatásakor automatikusan felismerje. A „cookie”-k sokféleképpen segíthetnek, például azáltal, hogy lehetővé teszik azt, hogy egy weboldalt az Ön érdekeinek inkább megfelelően alakítsa ki, vagy azt, hogy elmenthesse jelszavát, miáltal Önnek nem kell azt minden alkalommal újból megadnia. Amennyiben nem szeretné, hogy felismerje, kérjük, állítsa be Internet böngészőjét oly módon, hogy az törölje a „cookie”-kat a merevlemez meghajtóról, ne engedélyezzen „cookie”-kat vagy figyelmeztesse Önt mielőtt egy „cookie” tárolásra kerül.

Gyermekek

Gyermekek a szülő vagy gondviselő hozzájárulása nélkül semmilyen személyes adatot nem továbbíthatnak Horváth-Zsikó Gréta ev. weboldalára. A Horváth-Zsikó Gréta ev. arra bíztatja a szülőket és gondviselőket, hogy gyermekeiket világosítsák fel személyes adataik biztonságos és felelős használatáról az internet használata közben. A Horváth-Zsikó Gréta ev. tudatosan nem fog gyermekektől szerzett személyes adatokat gyűjteni vagy felhasználni semmilyen célra, beleértve ebbe azok harmadik félnek való hozzáférhetővé tételét is.

Biztonság

Horváth-Zsikó Gréta ev. óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében és igyekszik azokat pontosan megőrizni. Törekszik arra, hogy gondosan megőrizze az Ön személyes adatait a veszteségtől, megsemmisüléstől, hamisítástól, manipulációtól és jogosulatlan hozzáféréstől vagy jogosulatlan közléstől.

Linkek más weboldalakra

Horváth-Zsikó Gréta ev. weboldal linkeket tartalmazhat más weboldalakra. Horváth-Zsikó Gréta ev. nem vállal felelősséget más weboldalak titoktartási gyakorlatáért vagy tartalmáért.

Kérdések és észrevételek

Amennyiben kérdései, illetve megjegyzései vannak Horváth-Zsikó Gréta ev. adatvédelmi irányelveivel kapcsolatban (pl. kezelt személyes adatairól tájékoztatást kér, vagy azok helyesbítését kéri), kérjük, lépjen kapcsolatba vele az info@kasmirszalon.hu címen és a „Tárgy” sorba ezt írja be: „Adatbiztonság”. Az internet fejlődésével párhuzamosan az adatvédelmi irányelvek is változnak. Az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos változásokat ezen az oldalon fogja közzétenni rögtön az után, hogy a létező irányelvek megváltoztatásáról a döntés megszületett.